Dzisiaj jest: 24 wrzesień 2018 r.                                   Zmień rozmiar czcionki:                   
Specjalistyczne usługi opiekuńcze

ZPO "TROSKA" jest firmą, która każdego klienta traktuje indywidualnie.
Usługi te adresowane są do:

 1. starszych, przewlekle obłożnie chorych,
 2. niepełnosprawnych,
 3. z rozpoznaną chorobą Alzcheimera,
 4. z rozpoznaniem Stwardnienie Rozsiane
 5. po udarach mózgu,
 6. cukrzyków,
 7. po wylewach,
 8. w okresie rekonwalescencji,
 9. w stanach po złamaniu szyjki k. udowej,
 10. itp.

W środowisku domowym  przeprowadzany jest przez naszego eksperta wywiad środowiskowo - rodzinny, na podstawie którego ustalony zostaje we współpracy z klientem Indywidualny Plan Pielęgniarski. Pozwala to nam przygotować najlepiej dopasowaną do oczekiwań klientów ofertę, oraz dopasować najlepszego pracownika.
Usługi opiekuńcze świadczymy w miejscu zamieszkania w systemie:

 1. 8 - godzinnym, czy też ustalonym według rozpoznanych indywidualnych potrzeb klienta (dotyczy usług prywatnych).
 2. zgodnym z wydaną decyzją administracyjną oraz dostosowanych do rozpoznanych indywidualnych potrzeb klienta (dotyczy usług realizowanych na podstawie umowy z OPS w Tucholi).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z wydaną decyzją przez OPS są dofinansowane zależnie od dochodów osoby ubiegającej się o opiekę.

Usługi specjalistyczne opiekuńcze/usługi opiekuńcze

 1. Podstawy prawne przyznawania usług specjalistycznych:
  Formalności związane z procedurą otrzymania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Zgłoszenie na zapotrzebowanie z korzystania z usług opiekuńczych można zgłosić osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społęcznej w Dziale Usług Opiekuńczych lub w siedzibie ZPO "TROSKA".
 2. Etapy procedury:
  a) Podstawą do wszczęcia procedury przyznania usług opiekuńczych jest złożenie wniosku na piśmie oraz zaświadczenie lekarza psychiatry wskazujące potrzebę przyznania tego typu świadczenia (dotyczy to między innymi chorób Alzcheimera , Parkinsona, SM itp.).
  b) Od momentu zgłoszenia w terminie 14 dni pracownik socjalny Działu Usług Opiekuńczych udaje się do miejsca zamieszkania wnioskodawcy i przeprowadza wywiad środowiskowy określający sytuację życiową na podstawie którego przyznaje (bądź nie) usługę.
  W ocenie potrzeb opiekuńczych wnioskodawcy/podopiecznego oraz jego rodziny sytuacja finansowa ma bezpośredni wpływ na decyzję administracyjną (pisemną) o przyznaniu specjalistycznej usługi opiekuńczej oraz określającej wysokość odpłatności za ten rodzaj usługi.
  c) pracownik ZPO "TROSKA" po otrzymaniu decyzji administracyjnej wydanej przez OPS wraz
  z podopiecznym i rodziną określa Indywidualny Plan Pielęgniarski.
  d) w przypadku prywatnych usług opiekuńczych pracownik  ZPO "TROSKA" wraz z podopiecznym i rodziną określa Indywidualny Plan Pielęgniarski, na podstawie którego sporządza się umowę na wykonanie usług opiekuńczych.


Komu przysługuje opieka

Zgodnie z ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a sa jej pozbawione.
Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy.
Usługi opiekuńcze świadczymy zarówno na podstawie zawartej umowy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tucholi,  oraz w formie prywatnych usług na podstawie zawartej  umowy.


Wykaz czynności specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych w domu świadczeniobiorcy przez  ZPO "TROSKA"

 1. Przesłanie łóżka świadczeniodawcy.
 2. Zmiana bielizny osobistej i pościelowej.
 3. Utrzymanie higieny osobistej świadczeniobiorcy (np. mycie, kąpiel, czesanie, golenie, ubieranie chorego).
 4. Układanie świadczeniobiorcy w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji w łóżku.
 5. Zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń.
 6. Pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych.
 7. Karmienie świadczeniobiorcy, o ile stan zdrowia wymaga takiej czynnoći.
 8. Pielęgnacja zlecona przez lekarza, po uprzednim instruktażu przez osobę uprawnioną, w ramach posiadanych kwalifikacji opiekunki (np. kroplówki, zastrzyki, pomiar ciśnienia itp.).
 9. Usprawnianie pacjenta (m.in. ćwiczenia bierne, czynne, pionizacja chorego).
 10. Inhalacje.
 11. Pomoc w układaniu diety.
 12. Przygotowywanie do samoopieki i tp.


Wykaz czynności usług opiekuńczych wykonywanych w domu świadczeniobiorcy przez  ZPO "TROSKA"

 1. Zakup artykułów spożywczych i art. przemysłowych.
 2. Aktywizacja świadczeniobiorcy poprzez między innymi spacery.
 3. Zapewnienie posiłków, w tym co najmniej raz dziennie ciepłego posiłku.Utrzymanie w czystości pomieszczenia
 4. Utrzymanie w czystości środowiska domowego (część mieszkania używana przez chorego) świadczeniobiorcy z wyłączeniem ciężkich prac domowych.
 5. Utrzymanie w czystości sprzętu gospodarczego świadczeniobiorcy, naczyń kuchennych i stołowych. sanitarnego (np. miednicy, kaczki, basenu, wanny, sedesu).
 6. Pranie bielizny osobistej (dziennej i nocnej) oraz lekkiej odzieży świadczeniobiorcy.
 7. Dbanie o czystość bielizny pościelowej, ręczników - odnoszenie i odbiór z punktów pralniczych odzieży.
 8. Palenie w piecu, przynoszenie węgla, wody.
 9. Zamawianie wizyt lekarskich.
 10. Realizacja recept lekarskich.
 11. Załatwianie innych spraw na życzenie świadczeniobiorcy ( np. opłacanie świadczeń za czynsz,  rachunków za światło, gaz, prąd, telefon, składek ubezpieczeniowych) lub polecenie kierownika "TROSKI" .
 12. Prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z chorym z wydawanych pieniędzy i tp.