Dzisiaj jest: 24 wrzesień 2018 r.                                   Zmień rozmiar czcionki:                   
Opieka środowiskowo-rodzinna

Usługa realizowana jest w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej będącej częścią systemu ochrony zdrowia. Zadanie związane jest z opieką i wsparciem osób długotrwale chorych. Świadczenia w POZ realizowane są w miejscu zamieszkania, w środowisku nauczania i wychowania, w  warunkach ambulatoryjnych bądź domowych.

Świadczone usługi zdrowotne ukierunkowane są przede wszystkim na:

 1. promocję i profilaktykę zdrowotną,
 2. zapobieganie, diagnostykę schorzeń,
 3. leczenie,
 4. zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności,
 5. usprawnianie oraz pielęgnację
 6. edukację zdrowotną.


Zakres kompetencji pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej:

 1. Pielęgniarka środowiskowo - rodzinna zobowiązana jest do udzielania kompleksowych, pielęgniarskich świadczeń w środowisku podopiecznego, gwarantujących zachowanie świadczeń profilaktycznych, ciągłości leczenia i pielęgnacji.
 2. Wybór przez Świadczeniobiorcę pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej z NZOZ ZPO "TROSKA" tzn. podpisanie przez pacjenta deklaracji, nie ma żadnego wpływu na wybór lekarza rodzinnego. Zaróno pielęgniarkę z NZOZ ZPO "TROSKA" jak i lekarza rodzinnego zgodnie z zawartymi umowami z NFZ obowiązuje współpraca w zakresie działań opiekuńczych na rzecz świadczeniobiorcy.
 3. Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad jednostką, rodziną, społęcznością w śodowisku zamieszkania z uwzględnieniem miejsca wykonywnia świadczenia obejmując opieką:
  a) zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku,
  b) osoby niepełnosprawne,
  c) osoby w stanie terminalnym.
 4. Zakres kompetencji pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej obejmuje różne grupy świadczeń pielęgniarskich, w tym również szeroko rozumianą promocję zdrowia i profilaktykę.
 5. Innym ważnym świadczeniem mającym wpływ na planowanie i koordynacje działań pielęgnacyjnych na rzecz długotrwale chorych jest przeprowadzanie wywiadów środowiskowych. W zakresie koordynacji działaniami innych wspierających długotrwale chorych jest stałe monitorowanie i ocena stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia.
 6. Narodowy Fundusz Zdrowia wprost nazywa niektóre świadczenia, są to między innymi:
  a) przygotowywanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności,
  b) organizacja grup wsparcia,
  c) prowadzenie działań profilaktycznych u podopiecznych z grup ryzyka zawodowego,
  d) ustalenie diety w żywieniu przewlekle chorych,
  e) koordynacja i współdziałanie w rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłąniom wynikającym z procesu chorobowego, długotrwałego unieruchomienia i stosowania udogodnień,
  f) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, prztokoch i ranach trudno gojących.

Usługi dla pacjentów zadeklarowanych w naszej firmie, realizowana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy NZOZ ZPO "TROSKA" a Narodowym Funduszem Zdrowia, i tym samym finansowane są w całości przez NFZ.